Tjänster

Trädfällning

 

Den metod som ofta är både snabbast och billigast är att fälla träd från marken. Det är även denna metod vi använder i de flesta fall.

En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att omgivningen tillåter det. Det måste finnas plats för trädet att fällas utan oacceptabla skador på mark, växter eller byggnader. Andra faktorer att ta hänsyn till är trädets form, lutning, hälsa, vind mm.

Vi har stor erfarenhet av att markfälla träd även vid svåra och ogynsamma förhållanden som tex trånga utrymmen, men trots detta och att vi är fullt försäkrade chansar vi ALDRIG. Bedömer vi att trädet inte kan markfällas utan hanterbara risker får andra metoder tas till som sektionsfällning, dvs att man klättrar upp i trädet och "monterar" ner det bit för bit.

 

Vi utför bara jobb vi har kompetens för och riskerar aldrig person eller egendom.

Efterarbete

 

I dialog med dig kommer vi överens om hur mycket vi ska göra när väl trädet ligger på marken och hur mycket du själv vill och kan göra. Önskar du enbart få ett träd fällt och sedan ta över själv är det helt OK. Om du däremot vill att vi gör allt inklusive bortforsling av ris och stock fixar vi självklart det också.

Alla varianter däremellan är också möjliga. Du kanske t.ex. vill att vi kvistar och kapar upp stammen i de längder du önskar och lägger allt i prydliga högar - ja då gör vi så istället.

 

Mindre bortforsling gör vi själva med släpvagn. Är det flera eller stora träd hämtas ris och stock med lastbil.

Vedhantering

 

Vi älskar ved! Kapning till stapling och allt däremellan. Detta är ett roligt, men tungt och tidskrävande arbete. Så önskar du få hjälp av oss med klyvning och stapling av veden från ett träd vi fällt så hjälper vi mer än gärna till i mån av tid.

 

OBS. För att du ska få rut-avdrag med 50% för vedhanteringen måste trädet växt på din tomt.

Ansvarsförsäkring

&

F-skatt